Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek małoletniej o udzielenie jej...

Stan na dzień: 2004-01-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek małoletniej o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa
Opis: Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Na skutek zawarcia małżeństwa osoba niepełnoletnia uzyskuje pełnoletność (art. 10 § 2 kc). Nie traci się pełnoletności w razie unieważnienia małżeństwa. Dobro rodziny wyraża się przede wszystkim w prawidłowym funkcjonowaniu w ten sposób mającej powstać rodziny. Nie można tu pomijać także sytuacji osobowej każdego z nupturientów i wzajemnego ich do siebie stosunku rokującego trwałość i normalność małżeństwa. W świetle powyższego należy brać pod uwagę m.in. kwestię dojrzałości małoletniej do współżycia małżeńskiego, cechy osobiste przydatne w małżeństwie, posiadanie środków niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny, przygotowanie do zawodu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI