Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności...

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe po 20 stycznia 2005 r.
Opis: Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI