Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej Archiwum

Wzór dokumentu : Wniosek o nadanie numeru porządkowego...

Stan na dzień: 2006-01-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Opis: Nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczane są identyfikującymi je numerami porządkowymi. Nadawanie numeracji porządkowej należy do zadań organów gminy i może nastąpić bądź z urzędu, bądź na wniosek osoby zainteresowanej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Archiwum"