Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej Archiwum

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Archiwum"

Ankieta - Wniosek jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej Ankieta - Wniosek jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej
Ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora Ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora
FOW - Formularz Oceny Wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego, oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania FOW - Formularz Oceny Wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego, oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
I-2 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania I-2 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
Informacja o wykorzystaniu wyników projektu celowego oraz o jego efektach społecznych i gospodarczych Informacja o wykorzystaniu wyników projektu celowego oraz o jego efektach społecznych i gospodarczych
Informacja o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego Informacja o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego
Informacje o wydanych decyzjach  w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych albo działalności Informacje o wydanych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych albo działalności
K-2 Raport końcowy z wykonania przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego K-2 Raport końcowy z wykonania przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk humanistycznych i społecznych Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk humanistycznych i społecznych
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich
Karta kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności Karta kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności
Karta oceny jednostki naukowej dla dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych Karta oceny jednostki naukowej dla dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych
Karta oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych i społecznych Karta oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych i społecznych
Karta oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki Karta oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki
Karta oceny jednostki naukowej dla nauk o życiu Karta oceny jednostki naukowej dla nauk o życiu
Karta oceny jednostki naukowej dla nauk ścisłych i technicznych Karta oceny jednostki naukowej dla nauk ścisłych i technicznych
Karta oceny jednostki naukowej dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu Karta oceny jednostki naukowej dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu
Karta oceny pracy nauczyciela Karta oceny pracy nauczyciela
Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę naukową Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę naukową
Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
POST - Protokół oględzin systemu teleinformatycznego przeprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. POST - Protokół oględzin systemu teleinformatycznego przeprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych
Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji aparaturowej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji aparaturowej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji budowlanej Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji budowlanej
Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji z zakresu dużej infrastruktury badawczej Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji z zakresu dużej infrastruktury badawczej
Raport końcowy z realizacji działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych Raport końcowy z realizacji działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych
Raport końcowy z realizacji projektu celowego Raport końcowy z realizacji projektu celowego
Raport końcowy z realizacji zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" Raport końcowy z realizacji zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Raport końcowy z realizacji zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" Raport końcowy z realizacji zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków"
Raport roczny z realizacji projektu celowego Raport roczny z realizacji projektu celowego
Raport roczny z realizacji zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" Raport roczny z realizacji zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Raport roczny z realizacji zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" Raport roczny z realizacji zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków"
Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję budowlaną Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję budowlaną
Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję z zakresu dużej infrastruktury badawczej Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję z zakresu dużej infrastruktury badawczej
Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego
Raport roczny/końcowy z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego Raport roczny/końcowy z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego
Raport roczny/końcowy z realizacji projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Raport roczny/końcowy z realizacji projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Raport roczny/końcowy z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych w zakresie prowadzenia punktu kontaktowego do spraw europejskich programów badawczych Raport roczny/końcowy z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych w zakresie prowadzenia punktu kontaktowego do spraw europejskich programów badawczych
Raport z realizacji zadań finansowanych ze środków na działalność upowszechniającą naukę Raport z realizacji zadań finansowanych ze środków na działalność upowszechniającą naukę
Roczne sprawozdanie z działalności uczelni albo związku uczelni Roczne sprawozdanie z działalności uczelni albo związku uczelni
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni albo związku uczelni Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni albo związku uczelni
Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę
Wniosek o finansowanie projektu badawczewgo własnego/habilitacyjnego Wniosek o finansowanie projektu badawczewgo własnego/habilitacyjnego
Wniosek o finansowanie projektu celowego Wniosek o finansowanie projektu celowego
Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego
Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję z zakresu infrastruktury informatycznej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję z zakresu infrastruktury informatycznej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Wniosek o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki Wniosek o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki
Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii: Badania podstawowe, Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa, Badania na rzecz rozwoju gospodarki Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii: Badania podstawowe, Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa, Badania na rzecz rozwoju gospodarki
Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych
Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej
Wniosek o przyznanie środków finansowych na prowadzenie punktu kontaktowego europejskich programów badawczych Wniosek o przyznanie środków finansowych na prowadzenie punktu kontaktowego europejskich programów badawczych
Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego
Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków"
Wniosek o zatwierdzenie kursu Wniosek o zatwierdzenie kursu
Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów
Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności
Zaświadczenie o studiach doktoranta Zaświadczenie o studiach doktoranta
Zaświadczenie o studiach studenta Zaświadczenie o studiach studenta
Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora
Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta
Zestawienie wniosków, podjętych decyzji, w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności Zestawienie wniosków, podjętych decyzji, w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI