Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o odebranie dziecka od osoby...

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej
Opis: Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczy się w trybie nieprocesowym. Nie jest to postępowanie egzekucyjne. Wniosek jest realizowany w postępowaniu przez sąd, a następnie w razie potrzeby przez kuratora, również przy udziale policji. Niniejszy wniosek zawiera zarówno żądanie wezwania osób nieuprawnionych do oddania dziecka, jak i żądanie odebrania dziecka przez kuratora sądowego w razie niezastosowania się do wezwania. Można również skierować wniosek zawierający jedynie pierwsze żądanie, a po upływie wyznaczonego przez sąd terminu - drugi wniosek.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI