Wzór dokumentu : Wniosek o odroczenie terminu do złożenia...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: JPK (Jednolite Pliki Kontrolne)
Tytuł dokumentu: Wniosek o odroczenie terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK
Opis: (dla podatników będących osobami fizycznymi)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.