Wzór dokumentu : Wniosek o odroczenie terminu do złożenia...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: JPK (Jednolite Pliki Kontrolne)
Tytuł dokumentu: Wniosek o odroczenie terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK
Opis: (dla podatników będących osobami fizycznymi)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1119 free 0 name Wniosek o odroczenie terminu do zÅ‚ożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK descr (dla podatników bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi) files filename doc_1119-0.dot pages 1 photo 1482076269schowek01.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1