Wzór dokumentu : Wniosek o odroczenie terminu płatnosci...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:47:18
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 343 free 0 name Wniosek o odroczenie terminu pÅ‚atnosci podatku descr files filename SF_rwotp.dot pages 1 photo 1381852376wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-podatku.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1