Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o podjęcie postępowania przed...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą
Opis: Komisje pojednawcze mogą być powoływane w zakładach pracy w celu ugodowego załatwiania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek taki przerywa bieg terminów przedawnienia dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI