Money.pl Firma Wzory dokumentów

BHP i HACCP BHP

Wzór dokumentu : Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia

Stan na dzień: 2011-09-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: BHP
Tytuł dokumentu: Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia
Opis: Powody podwyżki muszą być uzasadnione - może to być zwiększenie obowiązków pracownika, podniesienie przez pracownika kwalifikacji, zmiana sytuacji na rynku pracy, okoliczność okresu zatrudnienia, która wiąże się z powyższymi przyczynami. Przyczyną nie powinna być jednak zmiana sytuacji osobistej pracownika ubiegającego się o podwyżkę, nie powinno być także taką przyczyną porównanie zarobków z innym pracownikiem - z zasady te informacje są bowiem niejawne i nie powinny być powoływane w piśmie oraz wzrost cen towarów i usług na rynku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "BHP"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI