Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z...

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
Opis: Egzekucja z nieruchomości umożliwia zrealizowanie roszczeń pieniężnych stwierdzonych tytułem wykonawczym, najczęściej - wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja. Po skierowaniu wniosku do komornika dokonuje wpisu zajęcia w księdze wieczystej nieruchomości i wzywa dłużnika do zapłaty. w jej braku przystępuje do opisu i oszacowania, a następnie do sprzedaży nieruchomości.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI