Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przysposobienie

Stan na dzień: 2004-02-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przysposobienie
Opis: Celem przysposobienia jest powstanie między przysposabiającym a przysposobionym takiego stosunku, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra (art. 114 § 1 kro). Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (art. 114 § 2 kro). Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 § 1 kro). Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka (art. 115 § 2 kro).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI