Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie kompensaty dla ofiar...

Stan na dzień: 2006-04-24 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie kompensaty dla ofiar niektórych przestępstw
Opis: Ofiary przestępstw lub osoby dla nich najbliższe mogą starać się o przyznanie im kompensaty, czyli świadczenia pieniężnego pokrywającego utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie zostały pokryte przez sprawcę przestępstwa, z ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej lub z innych tytułów. Kompensata przysługuje tylko w odniesieniu do ofiar umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, w skutek których ofiara poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci ciężkiego lub średniego (trwającego dłużej niż 7 dni) uszczerbku na zdrowiu. Wniosek można zgłosić w terminie 2 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Po upływie tego terminu uprawnienie do żądania kompensaty wygasa.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI