Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie przydziału na...

Stan na dzień: 2008-04-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec
Opis: Przedsiębiorstwa dopuszczone do realizacji umów o dzieło w RFN nie mogą zatrudniać większej liczby pracowników niż przydzielona przez polskie Ministerstwo Gospodarki poszczególnym polskim przedsiębiorstwom, jak również nie mogą zatrudniać pracowników nie posiadających zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt. Przydział jest przyznawany na wniosek pracodawcy, składany do Ministra Gospodarki w następujących terminach: 1) od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku - w ramach rozdziału podstawowego; 2) od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego roku następnego w ramach rozdziału uzupełniającego; 3) wskazanych w komunikacie Ministra Gospodarki - w ramach rozdziału dodatkowego. Wzór wniosku o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec podajemy niżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI