Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Stan na dzień: 2005-07-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
Opis: Jeżeli natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, może on wystąpić z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty. Okres, na który zapłata grzywny może zostać rozłożona w ratach nie może przekroczyć roku od dnia pierwszego postanowienia w tym przedmiocie. Tylko w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, dopuszczalne jest rozłożenie grzywny na raty na okres do 3 lat.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"