Wzór dokumentu : Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:47:19
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 349 free 0 name Wniosek o rozÅ‚ożenie na raty zapÅ‚aty podatku / zalegÅ‚oÅ›ci podatkowej descr files filename SF_rwrzp.dot pages 1 photo filename doc_349-0.dot pages 1 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1