Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych...

Stan na dzień: 2008-02-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
Opis: W razie braku porozumienia każdy z rodziców, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - wzór takiego wniosku podajemy poniżej. Wniosek rozpatrywany jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie, czyli dziecka, i kończy się wydaniem postanowienia zastępującego decyzję woli rodziców z powodu istniejących między nimi rozbieżności.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI