Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stan na dzień: 2004-10-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Opis: Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI