Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o stwierdzenie prawomocności...

Stan na dzień: 2005-06-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o stwierdzenie prawomocności Wyroku sądu administracyjnego
Opis: Strona, która pragnie uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może wystąpić w tym celu ze stosownym wnioskiem. Podlega on opłacie kancelaryjnej, która powinna być wniesiona wraz ze złożonym pismem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"