Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi...

Stan na dzień: 06/04/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
Opis: Dz.U. 2014, poz. 569 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

Liczba stron: 12
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4993 free 0 name Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta dÅ‚ugoterminowego Unii Europejskiej descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2014, poz. 569 (zaÅ‚Ä…cznik 1)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;maja 2014 r.</span></strong></p> files filename doc_4993-0.dot pages 12 photo 1568710943wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue.png filename doc_4993-0_A.pdf pages 12 photo 1570529254wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-unii-europejskiej.png price 17,22 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 17,22 sms 0