Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie pozwolenia na...

Stan na dzień: 2006-11-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej
Opis: Minister Finansów ma prawo określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania tych formularzy. W związku z tym 15 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. 2006 r., Nr 198, poz. 1457). Zmienia ono m.in. wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, który składa się dyrektorowi izby celnej. Poniżej taki zmieniony wzór wniosku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)"