Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
Opis: Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jest to jedyny przypadek, kiedy pracownik może złożyć wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego, bez uzgodnienia terminu tego urlopu z pracodawcą. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowemu pracownikowi w terminie wskazanym we wniosku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, również w tym wypadku pracownik obowiązany jest zachować formę pisemną wniosku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI