Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia...

Stan na dzień: 2005-07-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Opis: Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do wniosku dołącza się odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, a także uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"