Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku...

Stan na dzień: 2005-07-04 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Opis: Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego sporządzonego na urzędowym formularzu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"