Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej

Stan na dzień: 2005-08-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej
Opis: Zaliczka alimentacyjna może być przyznana osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy osoba ta uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. Wniosek o ustalenie zaliczki sporządzony na formularzu składa się za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI