Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu

Stan na dzień: 2004-08-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
Opis: W postępowaniu karnym oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obrońcę wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy, o ile uzna wniosek za zasadny. Na odmowę wyznaczenia obrońcy zażalenie jednak nie przysługuje.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI