Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe USC

Wzór dokumentu : Wniosek o ustanowienie opieki

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Wniosek o ustanowienie opieki
Opis: Opieka nad małoletnim jest odpowiednikiem władzy rodzicielskiej. Ma ona charakter ochronny - przede wszystkim skupia się na ochronie osoby małoletniego a w dalszej kolejności ochrony jego majątku. Na opiekę składają się głównie obowiązki opiekuna, w mniejszym stopniu prawo skupia sie na jego uprawnieniach wynikających z opieki. Opiekę ustanawia się m. in. gdy rodzice małoletniego nie żyją, gdy nie są znani, gdy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej bądź też gdy władza rodzicielska została zawieszona. Opieka powstaje na mocy orzeczenia sądu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "USC"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI