Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o uznanie orzeczenia sądu...

Stan na dzień: 2008-02-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku
Opis: Skuteczność na obszarze Polski orzeczeń sądów zagranicznych stwierdzających nabycie spadku zależy od uznania ich przez sąd polski. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy złożyć w sądzie okręgowym, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy - sąd właściwy dla miasta st. Warszawy (art. 1148 § 1 K.p.c.). Poniżej podajemy wzór takiego wniosku. Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Orzeczenie podlega uznaniu pod warunkiem wzajemności w przypadku spełnienia warunków z art. 1146 K.p.c.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI