Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany

Stan na dzień: 2005-07-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany
Opis: Środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu oraz zakazu prowadzenia pojazdów sąd może uznać za wykonany po upływie połowy okresu, na który je orzeczono, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Nie dotyczy to jednak środków karnych orzeczonych na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI