Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie odpisu z księgi...

Stan na dzień: 2004-09-07 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna")
Opis: W przypadku ksiąg wieczystych prowadzonych w "tradycyjny" sposób wniosek o wydanie odpisu powinien spełniać warunki stawiane pismom procesowym. Ponadto wnioskodawca powinien wykazać, iż ma interes prawny w uzyskaniu odpisu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI