Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie...

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym
Opis: W przypadku konieczności dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, a dotyczącej wspólnego majątku małżonków, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zgody drugiego małżonka na dokonanie tej czynności, bądź drugi małżonek sprzeciwia się jej dokonaniu, małżonek zamierzający dokonać czynności powinien wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności. Warunkiem wydania zgody na dokonanie czynności jest zgodność z dobrem rodziny czynności, która ma zostać dokonana.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI