Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zakazanie osobistej styczności z...

Stan na dzień: 2008-03-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
Opis: Sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone tylko wyjątkowo, gdy utrzymywanie osobistych kontaktów z dzieckiem zagraża jego życiu, bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź wpływa na nie demoralizująco. Jeżeli zachodzą podstawy do wydania zakazu osobistej styczności z dzieckiem, należy złożyć wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, wobec którego zakaz ma być wydany. Wzór takiego wniosku podajemy niżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI