Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Urząd Skarbowy

Wzór dokumentu : Wniosek o zawarcie umowy o refundację...

Stan na dzień: 2007-05-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Opis: Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca może złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację do centrum edukacji i pracy młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Wniosek o zawarcie umowy składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców będzie sporządzany przez tę organizację na podstawie wniosków pracodawców. Poniżej obowiązujący wzór takiego wniosku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Urząd Skarbowy"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI