Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zezwolenie na zaprzestanie przez...

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zezwolenie na zaprzestanie przez opiekuna prowadzenia pilnych spraw związanych z zarządem majątkiem małoletniego
Opis: Jeżeli w chwili ustania opieki zachodzi przeszkoda do natychmiastowego przejęcia zarządu majątkiem przez osobę, która pozostawała pod opieką, albo przez jej przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców, opiekun obowiązany jest nadal prowadzić pilne sprawy związane z zarządem majątku, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej. Opiekun może jednak wnioskować o zaprzestanie prowadzenia pilnych spraw związanych z zarządem osoby podlegającej opiece ze względu na ważne okoliczności. Taką okolicznością jest m. in. choroba opiekuna uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zarządu majątkiem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI