Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zezwolenie na zawarcie...

Stan na dzień: 2004-01-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym
Opis: Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby. Postępowanie w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym toczy się na wniosek tej osoby. Nikt poza tą osobą nie jest legitymowany do jego wszczęcia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI