Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zezwolenie na zawarcie...

Stan na dzień: 2004-01-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
Opis: Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński uprawniona jest wyłącznie osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa; nie jest natomiast uprawniona do wystąpienia z takim wnioskiem osoba, z którą ma być zawarty związek małżeński przez pełnomocnika. W sentencji postanowienia sąd wymienia osobę, której udzielono zezwolenia, osobę, z którą zamierza zawrzeć związek małżeński, oraz pełnomocnika. Od postanowienia sądu II instancji kończącego postępowanie w przedmiocie zezwolenia na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński skarga kasacyjna nie przysługuje. Czynność pełnomocnika polega na tym, że składa on odpowiednie oświadczenie w imieniu osoby zawierającej małżeństwo. Jest to pełnomocnictwo do złożenia tylko oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, a nie do innych czynności. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Nieważne jest pełnomocnictwo bez zachowania wymaganej formy. Wymagane jest poświadczenie podpisu przez notariusza.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI