Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zmianę postanowienia o...

Stan na dzień: 2006-06-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
Opis: Niejednokrotnie może okazać się, że wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie odpowiada rzeczywistej woli spadkodawcy czy też stanowi prawnemu. Dzieje się tak, bo przykładowo został odnaleziony nieznany dotychczas testament, lub też pojawił się spadkobierca, o którym dotychczas nie wiedziano. Jedyną możliwością zmiany takiej sytuacji jest wszczęcie postępowania o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli jednak z wnioskiem występuje jedna z osób, która brała udział w dotychczasowym postępowaniu, możliwość wystąpienia z takim wnioskiem jest istotnie ograniczona. Podstawę wniosku reguluje przepis art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI