Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o zwolnienie z obowiązku objęcia...

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o zwolnienie z obowiązku objęcia opieki nad małoletnim
Opis: Zasadniczo każda osoba, na którą sąd nałożył obowiązek sprawowania opieki, jest tą decyzją związana. Z ważnych powodów sąd jednak może zwolnić z tego obowiązku. Okolicznościami uzasadniającymi zwolnienie z obowiązku sprawowania opieki są okoliczności których sąd nie uwzględnił należycie ustanawiając opiekę, bądź też takie które powstały po ustanowieniu opieki a przed jej objęciem. Muszą one uzasadniać twierdzenie, iż osoba, która została ustanowiona opiekunem nie będzie mogła się należycie ze swoich obowiązków wywiązywać. Przykładowo może to być zły stan zdrowia, ułomność fizyczna, obciążenie obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi. Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI