Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe USC

Wzór dokumentu : Wniosek oskarżonego o przywrócenie terminu...

Stan na dzień: 2005-06-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Wniosek oskarżonego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku
Opis: Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana. Terminy zawite to terminy do wniesienia środków zaskarżenia oraz te, które same przepisy nazywają zawitymi. Przyczyną uzasadniającą przywrócenie terminu może być np. błędne pouczenie przez sąd.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "USC"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI