Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek powoda o ustanowienie adwokata /...

Stan na dzień: 2008-07-17 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek powoda o ustanowienie adwokata / radcy prawnego
Opis: Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego dla postępowania, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi. Z treści dokumentu dowiedzą się Państwo również czy w celu ustanowienia adwokata trzeba najpierw starać się o zwolnienie z kosztów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI