Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów...

Stan na dzień: 2001-06-18 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata
Opis: Zwolnienia od kosztów sądowych - w całości lub części - może się domagać osoba fizyczna, która nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów, sporządzone według ustalonego wzoru. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Czy strona może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie miejsca swojego zamieszkania? Kiedy sąd może uwzględnić wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika? Co należy załączyć do wniosku? Te informacje również znajdą Państwo w tym wzorze.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI