Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Windykacja i należności

Wzór dokumentu : Wniosek pracodawcy o refundację...

Stan na dzień: 2007-05-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Windykacja i należności
Tytuł dokumentu: Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom
Opis: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca składa wniosek do centrum edukacji i pracy młodzieży o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie o refundację. Poniżej publikujemy taki wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca powinien dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Windykacja i należności"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI