Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Opis: Zasadą jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek może złożyć m. in. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki; w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami; w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI