Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Wybory krajowe i samorządowe

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Wybory krajowe i samorządowe

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Wybory krajowe i samorządowe"

Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Aączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze Aączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze
Część A Spisu Wyborców dla wyboru Rady Gminy / Miasta / Miejskiej / Dzielnicy Część A Spisu Wyborców dla wyboru Rady Gminy / Miasta / Miejskiej / Dzielnicy
Część A spisu wyborców przebywających za granicą Część A spisu wyborców przebywających za granicą
Część B Spisu Wyborców dla wyboru Rady Gminy / Miasta / Miejskiej / Dzielnicy Część B Spisu Wyborców dla wyboru Rady Gminy / Miasta / Miejskiej / Dzielnicy
Część B spisu wyborców przebywających za granicą Część B spisu wyborców przebywających za granicą
Opis formy przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych państw członkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców Opis formy przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych państw członkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców
Oświadczenie o stanie majątkowym posła i senatora Oświadczenie o stanie majątkowym posła i senatora
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy
Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
Rejestr wyborców Rejestr wyborców
Sprawozdanie finansowe Komitetu wyborczego Sprawozdanie finansowe Komitetu wyborczego
Sprawozdanie finansowe o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne sporządzone przez pełnomocnika inicjatora referendum Sprawozdanie finansowe o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne sporządzone przez pełnomocnika inicjatora referendum
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o wypłacenie subwencji partii politycznej Wniosek o wypłacenie subwencji partii politycznej
Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta gminy, burmistrza miasta, prezydenta miasta Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta gminy, burmistrza miasta, prezydenta miasta
Wykaz pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Wykaz pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą
Wykaz pakietów wyborczych w wyborach Wykaz pakietów wyborczych w wyborach
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów, i Prezydentów Miast Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów, i Prezydentów Miast
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykaz wyborców przebywających w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, domu studenckim, zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania Wykaz wyborców przebywających w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, domu studenckim, zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania
Zapis na sąd polubowny Zapis na sąd polubowny
Zaświadczenie o prawie do głosowania Zaświadczenie o prawie do głosowania
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborców przebywających za granicą Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborców przebywających za granicą
Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych praw publicznych lub o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych praw publicznych lub o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania
Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Obwodowej Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Obwodowej
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego o wpisanie do spisu wyborców przebywających za granicą Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego o wpisanie do spisu wyborców przebywających za granicą
Zgłoszenie wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim o wpisanie do spisu wyborców przebywających za granicą Zgłoszenie wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim o wpisanie do spisu wyborców przebywających za granicą
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl