Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości...

Stan na dzień: 2009-04-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości
Opis: Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli takie oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. W razie zaś niezłożenia takiego oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI