Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka

Stan na dzień: 2008-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka
Opis: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka określa wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka. Podajemy go poniżej. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i m.in. wykaże swój związek z polskością oraz posiada w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z wymienionych w ustawie państw na Wschodzie. Posiadacz Karty Polaka ma wiele uprawnień. Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego. Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Więcej o tym dokumencie dowiesz się z porady: "Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?"
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI