Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej

Stan na dzień: 2006-04-17 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej
Opis: Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399) Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. 2005 r., Nr 56, poz. 396) określił wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej. Poblikujemy go poniżej. Obszar ochrony uzdrowiskowej to obszar spełniający następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie, posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami, i któremu został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI