Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Załącznik do wniosku o rejestrację lub o...

Stan na dzień: 2004-08-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK)
Opis: Formularz KRS-WK stanowi załącznik do formularza KRS-W3. Formularz ten (KRS-WK) jest składany w dwóch celach: w celu wpisania zarządu oraz w celu wpisania organu nadzoru tj. rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej (jeżeli zostały te organy powołane w umowie spółki). W przypadku wpisania zarządu, w formularzu należy określić sposób reprezentacji spółki oraz dane członków zarządu wraz ze wskazaniem pełnionej przez nich funkcji (czy jest to prezes czy wiceprezes czy może członek zarządu). Z kolei w przypadku wpisania organu nadzoru, wskazuje sie którego organu nadzoru dotyczy wpis - czy jest to rada nadzorcza czy komisja rewizyjna oraz wskazuje sie dane członków tego organu. Formularz musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI