Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Załącznik do wniosku o rejestrację...

Stan na dzień: 2001-02-17 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
Opis: Formularz KRS-WE stanowi załącznik do formularza KRS-W3. W formularzu KRS-WE należy dokonać oznaczania wspólników, którzy posiadają samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego. Należy wskazać, w przypadku osób fizycznych, imie i nazwisko wspólnika, jego nr PESEL, w przypadku wspólników nie będących osobami fizycznymi - należy wskazać nazwę lub firmę, REGON, nr KRS jeżeli podmiot jest zarejestrowany w KRS. Należy również wskazać liczbę i łączną wartość udziałów posiadanych przez tych wspólników. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI