Wzór dokumentu : Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:19:14
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2864 free 0 name ZaÅ›wiadczenie o niezaleganiu z zapÅ‚atÄ… zobowiÄ…zaÅ„ podatkowych i nie prowadzenia wobec skÅ‚adajÄ…cego wniosku egzekucji administracyjnej z tytuÅ‚u należnoÅ›ci niepodatkowych descr files filename SF_pwzzz.dot pages 2 photo 1442904843zaswiadczenie-o-niezaleganiu-z-zaplata-zobowiazan-podatkowych.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1