Wzór dokumentu : Zaświadczenie stwierdzające, że...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/01/2020
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego
Opis: Dz.U. 2015, poz. 1751 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3810 free 0 name ZaÅ›wiadczenie stwierdzajÄ…ce, że oÅ›wiadczenia o wstÄ…pieniu w zwiÄ…zek małżeÅ„ski zostaÅ‚y zÅ‚ożone w obecnoÅ›ci duchownego descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2015, poz. 1751 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;listopada 2015 r.</span></strong></p> files filename doc_3810-0_A.pdf pages 1 photo 1566662933zaswiadczenie-stwierdzajace-ze-oswiadczenia-o-wstapieniu-w-zwiazek-malzenski-zostaly-zlozone-w-obecnosci-duchownego.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1