Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe USC

Wzór dokumentu : Zaświadczenie stwierdzające, że...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 15/07/2020
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego
Opis: Dz.U. 2015, poz. 1751 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "USC"